Showing 1–12 of 304 results

Đây là loại 600k (giá gốc bên Trung Quốc) được nâng cấp kính sapphire nguyên khối, chống xước trọn đời. Loại này chỉ có duy nhất tại Kiến Quốc.

Bạn chưa biết đặt hàng?Xem hướng dẫn này